data publikacji: 2014-04-15 godz. 08:08 opublikował: Anna Suś
  ostatnia zmiana: 2019-12-18 godz. 19:40 dokonana przez: Anna Suś
  informację wprowadziła:
Anna Suś / kontakt: 62 735-85-56 / email: biuro@tbs-ostrow.pl

Spółka:

Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa skrócona:

Ostrowskie TBS Sp. z o. o.

Forma prawna:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:

ul. Marii Konopnickiej 58,
63-400 Ostrów Wielkopolski

Regon:

251598247

NIP:

622 250 07 98

Sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

nr KRS:

0000180610

Kapitał zakładowy:

8.645.000,00 złotych
/opłacony w całości/

Ilość udziałów:

8.645 sztuk

Wartość nominalna:

1.000,00 złotych

Udziałowcy:

8.645 udziałów Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski (100%)

Konto Bankowe:

BOŚ S.A. o/Ostrów Wielkopolski,
nr konta: 17 1540 1173 2001 4000 7094 0001 (podstawowe)
nr konta: 60 1540 1173 2001 4000 7094 0003 (czynszowe)

BGK o/Poznań
nr konta: 84 1130 1088 0001 3013 6820 0001 (czynszowe)

Telefon:

62 735 85 56

Fax:

62 735 85 57

Adres www:

www. tbs-ostrow.pl

e-mail:

biuro@tbs-ostrow.pl