data publikacji: 2014-10-22 godz. 20:48 opublikował: Anna Suś
  ostatnia zmiana: 2016-12-13 godz. 10:23 dokonana przez: Anna Suś
  informację wprowadziła:
Anna Suś / kontakt: 62 735-85-56 / email: biuro@tbs-ostrow.pl

 

Dochody lub straty Spółki


 

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2015 zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Wspólników Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uchwałą nr 02/ZZW/16 z 14 czerwca 2016 roku, spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 571.182,19 zł.


 

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2014 zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Wspólników Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uchwałą nr 06/ZZW/15 z 3 czerwca 2015 roku, spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 341.297,45 zł.


 

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2013 zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Wspólników Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uchwałą nr 06/ZZW/14 z 25 czerwca 2014 roku, spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 183.76,50 zł.