data publikacji: 2014-10-22 godz. 14:31 opublikował: Anna Suś
  ostatnia zmiana: 2019-12-18 godz. 19:59 dokonana przez: Anna Suś
  informację wprowadziła:
Anna Suś / kontakt: 62 735-85-56 / email: biuro@tbs-ostrow.pl

Dokumenty Spółki

>>Umowa spółki

>>Regulamin Rady Nadzorczej

>>Regulamin określający kryteria i tryb wynajmowania mieszkań