data publikacji: 2014-10-22 godz. 20:44 opublikował: Anna Suś
  ostatnia zmiana: 2019-12-18 godz. 19:53 dokonana przez: Anna Suś
  informację wprowadziła:
Anna Suś / kontakt: 62 735-85-56 / email: biuro@tbs-ostrow.pl

 

Kapitał Spółki

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000180610
Kapitał zakładowy: 8.645.000,00 złotych /opłacony w całości/
Ilość udziałów: 8.645 sztuk
Wartość nominalna: 1.000,00 złotych