data publikacji: 2014-10-22 godz. 20:46 opublikował: Anna Suś
  ostatnia zmiana: 2019-12-31 godz. 13:21 dokonana przez: Anna Suś
  informację wprowadziła:
Anna Suś / kontakt: 62 735-85-56 / email: biuro@tbs-ostrow.pl

Majątek Spółki


Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Wspólników Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uchwałą nr 02/ZZW/2019 z 25 czerwca 2019 roku wartość majątku w złotych na ten dzień była następująca:

A. Aktywa trwałe – 44.592.675,27 zł

I. Wartości niematerialne i prawne – 0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe – 44.275.675,27 zł
III. Należności długoterminowe – 0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe – 317.000,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -0,00 zł

B. Aktywa obrotowe 985.744,24 zł

I. Zapasy -0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe – 68.752,47 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe – 904.330,46 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 12.661,31 zł

Razem majątek 45.578.419,51 zł


Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 roku zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Wspólników Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uchwałą nr 02/ZZW/2018 z 20 czerwca 2018 roku wartość majątku w złotych na ten dzień była następująca:

A. Aktywa trwałe – 44.903.089,63 zł

I. Wartości niematerialne i prawne – 0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe – 44.586.089,63 zł
III. Należności długoterminowe – 0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe – 317.000,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -0,00 zł

B. Aktywa obrotowe 1.201.752,57 zł

I. Zapasy -0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe – 79.687,64 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe – 1.109.546,95 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 12.517,98 zł

Razem majątek 46.104.842,20 zł


Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 roku zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Wspólników Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uchwałą nr 02/ZZW/2017 z 20 czerwca 2017 roku wartość majątku w złotych na ten dzień była następująca:

A. Aktywa trwałe – 45.255.880,04 zł

I. Wartości niematerialne i prawne – 0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe – 44.938.880,04 zł
III. Należności długoterminowe – 0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe – 317.000,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -0,00 zł

B. Aktywa obrotowe 958.437,46 zł

I. Zapasy -0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe – 74.552,69 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe – 872.959,25 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 10.925,52 zł

Razem majątek 46.214.317,50 zł


Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2015 roku zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Wspólników Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uchwałą nr 02/ZZW/2016 z 14 czerwca 2016 roku wartość majątku w złotych na ten dzień była następująca:

A. Aktywa trwałe – 44.432.359,51 zł

I. Wartości niematerialne i prawne – 0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe – 43.127.691,51 zł
III. Należności długoterminowe – 0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe – 1. 304.668,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -0,00 zł

B. Aktywa obrotowe 1.370.964,24 zł

I. Zapasy -0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe – 59.390,28 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe – 1.302.211,37 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 9.362,59 zł

Razem majątek 45.803.323,75 zł


Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 roku zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Wspólników Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uchwałą nr 02/ZZW/2015 z 3czerwca 2015 roku wartość majątku w złotych na ten dzień była następująca:

A. Aktywa trwałe – 45.311.697,14 zł

I. Wartości niematerialne i prawne – 0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe – 43.179.123,60 zł
III. Należności długoterminowe – 0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe – 2. 132.573,54 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -0,00 zł

B. Aktywa obrotowe 680.123,72 zł

I. Zapasy -1.697,40 zł
II. Należności krótkoterminowe – 68.632,32 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe – 601.440,48 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 8.353,52 zł

Razem majątek 45.991.820,86 zł


Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 roku zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Wspólników Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uchwałą nr 02/ZZW/2014 z 25 czerwca 2014 roku wartość majątku w złotych na ten dzień była następująca:

A. Aktywa trwałe – 45.181.593,59 zł

I. Wartości niematerialne i prawne – 4.161,11 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe – 43.098.957,80 zł
III. Należności długoterminowe – 0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe – 2. 078.474,68 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -0,00 zł

B. Aktywa obrotowe 905.094,71 zł

I. Zapasy -0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe – 54.639,66 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe – 840.316,36 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 10.138,69 zł

Razem majątek 46.086.688,30 zł