data publikacji: 2015-09-28 godz. 17:36 opublikował: Anna Suś
 ostatnia zmiana: 2015-10-16 godz. 16:34 dokonana przez: Anna Suś
 informację wprowadziła:
Anna Suś / kontakt: 62 735-85-56 / email: biuro@tbs-ostrow.pl

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Wańkowicza 1A
Numer ogłoszenia: 254394 – 2015; data zamieszczenia: 28.09.2015

Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + załączniki 1-8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10-01
Załącznik nr 10-02
Załącznik nr 10-03
Załącznik nr 10-04
Załącznik nr 10-05
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13

data publikacji: 28-09-2015

Odpowiedź na pytania wykonawców:

Pismo_znak_OTBS_01-10-2015

data publikacji: 05-10-2015

Odpowiedź na pytania wykonawców:

Pismo_znak_OTBS_03-10-2015

data publikacji: 08-10-2015

Odpowiedź na pytania wykonawców-uzupełnienie:

Pismo_znak_OTBS_04-10-2015
Przedmiar robót – poprawiony (ATH)
Przedmiar robót – poprawiony (PDF)

data publikacji: 09-10-2015

Zmiana terminu składania ofert:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pismo znak OTBS 05-10-2015

data publikacji: 12-10-2015

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

data publikacji: 16-10-2015

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

data publikacji: 16-10-2015