data publikacji: 2014-04-16 godz. 20:05 opublikował: Anna Suś
  ostatnia zmiana: 2014-10-24 godz. 18:51 dokonana przez: Anna Suś
  informację wprowadziła:
Anna Suś / kontakt: 62 735-85-56 / email: biuro@tbs-ostrow.pl

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi:
Kredyt – budynek mieszkalny ul. Wodna 24D

Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załączniki 1-5
Załączniki 1-5 (wersja edytowalna)
Dokumenty dotyczące Zamawiającego zgodnie z ROZDZIAŁEM XVI pkt. 1 SIWZ
Dokumenty dotyczące inwestycji zgodnie z ROZDZIAŁEM XVI pkt. 2 SIWZ

data publikacji: 27-06-2014

Odpowiedź na pytania wykonawców – 16-07-2014

data publikacji: 16-07-2014

UWAGA ZMIANA!

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na pytania wykonawców – 22-07-2014
załącznik 1 – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
załącznik 2 – akt notarialny, umowa, na podstawie której Zamawiający stał się użytkownikiem wieczystym kredytowanej nieruchomości
załącznik 3 – decyzja Starosty Ostrowskiego z dnia 8 listopada 2013 r., zmieniającej decyzję nr AB.7351.M – 15/09 z dnia 22 stycznia 2009 r. o pozwoleniu na budowę, z klauzulą ostateczności
załącznik 4 – warunki przyłączenia mediów dla kredytowanego budynku

data publikacji: 23-07-2014

UWAGA!

Odpowiedź na pytania wykonawców – 04-08-2014

załącznik 1 – Zaktualizowana charakterystyka inwestycji
załącznik 2 – Bilans za rok 2013 wraz z prognozą na lata 2014 -2017

data publikacji: 05-08-2014

UWAGA ZMIANA!

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

data publikacji: 02-09-2014

UWAGA ZMIANA!

Odpowiedź na pytania wykonawców – 02-09-2014

data publikacji: 04-09-2014

UWAGA ZMIANA!

Odpowiedź na pytania wykonawców – 09-09-2014

data publikacji: 09-09-2014


 

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wodnej, Budynek nr IV

Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + zał. 1-6 i 8
Załącznik nr 7
Załącznik nr 9 – projekt umowy z wykonawcą

Załącznik nr 10:
cz1. – projekt zagospodarowania działki
cz.2 – branża architektoniczna
cz.3 – branża konstrukcyjna
cz.4 – branża sanitarna
cz.5 – branża elektryczna

Załącznik nr 11 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik nr 12 – przedmiary robót budowlanych
Załącznik nr 13 – decyzja – pozwolenie na budowę

data publikacji: 30-05-2014

UWAGA!

Odpowiedzi na pytania wykonawców – 09-06-2014

Przedmiar w ATH

Przedmiar robót – branża budowlana – uzupełnienie

Przedmiar robót – branża sanitarna – uzupełnienie

data publikacji: 09-06-2014

Odpowiedzi na pytania wykonawców – 12-06-2014

data publikacji: 12-06-2014

Uwaga! Zmiana ogłoszenia

Zmiana SIWZ

data publikacji: 13-06-2014

UWAGA! Unieważnienie przetargu

Informacja o unieważnieniu przetargu

data publikacji: 24-09-2014