data publikacji: 2014-04-15 godz. 08:10 opublikował: Anna Suś
  ostatnia zmiana: 2014-10-24 godz. 18:45 dokonana przez: Anna Suś
  informację wprowadziła:
Anna Suś / kontakt: 62 735-85-56 / email: biuro@tbs-ostrow.pl

 

W każdej sprawie związanej z przedmiotem działalności spółki pisma należy kierować na adres:

Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Marii Konopnickiej 58
63-400 Ostrów Wielkopolski

Można również składać je osobiście w sekretariacie spółki, w godzinach 8.00-16.00.

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania przez spółkę.
W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień i ustaleń termin odpowiedzi zostaje wydłużony o czas niezbędny do powzięcia istotnych w sprawie informacji.