data publikacji: 2014-10-22 godz. 20:38 opublikował: Anna Suś
  ostatnia zmiana: 2014-10-24 godz. 19:03 dokonana przez: Anna Suś
  informację wprowadziła:
Anna Suś / kontakt: 62 735-85-56 / email: biuro@tbs-ostrow.pl

 

Status prawny

Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000180610.